rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 17.11.2008

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą
„Krakowska - Południowa”

Zgodnie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta w Skarżysku-Kamienna uchwały Nr XXIII/58/2008 z dnia 29 maja 2008r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic: Paryska, Krakowska, Piłsudskiego, Sikorskiego, Południowa i Norwida w Skarżysku-Kamiennej, który przeznacza się pod: obiekt wielkopowierzchniowy, zabudowę mieszkaniową z obiektami towarzyszącymi, tereny handlu i usług oraz zieleń urządzoną.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
      Wnioski do planu należy składać na piśmie do Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18   w terminie do 10.12.2008r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


    Prezydent Miasta

                                                          Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um