Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 27.10.2008

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą
„Plac Floriański”

Zgodnie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta w Skarżysku-Kamienna uchwały Nr XXII/45/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r. o  przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic: Powstańców Warszawy, Konarskiego, Żeromskiego, wzdłuż zabudowy wielorodzinnej, teren Szkoły Muzycznej do ul. Powstańców Warszawy w Skarżysku-Kamiennej, który przeznacza się pod: przestrzeń publiczną, zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z obiektami towarzyszącymi oraz tereny usług ogólnomiejskich.
    Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
     Wnioski do planu należy składać na piśmie do Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18   w terminie do 20.11.2008r.
     Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


    Prezydent Miasta

                                                          Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um