Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 23.10.2008

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą
„11 LISTOPADA - PIŁSUDSKIEGO”


Zgodnie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Skarżyska-Kamiennej Uchwały Nr XV/79/2007 z dnia 25 października 2007r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar ograniczony  ulicami: 11-go Listopada, Piłsudskiego, terenami kolejowymi oraz rzeką Kamienną na obszarze miasta Skarżyska Kamiennej, który przeznacza się pod: usługi, handel, przemysł, aktywność gospodarczą, parkingi oraz zieleń.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski do planu należy składać na piśmie do Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18  w terminie do 22.11.2008r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um