Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 14.10.2008

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą
„CENTRUM”

Zgodnie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta w Skarżysku-Kamienna uchwały Nr XXVI/81/2008 z dnia 31 lipca 2008r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic: Sokola, Niepodległości, Bankowa, Tysiąclecia, Sporna, Żeromskiego w Skarżysku-Kamiennej, który przeznacza się pod: usługi, handel z dopuszczeniem obiektów o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2, zabudowę mieszkaniową śródmiejską, parkingi, komunikację drogową, zieleń.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski do planu należy składać na piśmie do Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18   w terminie do 05.11.2008r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


    Prezydent Miasta

                                                          Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um