Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 03.06.2008


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 1c , 3 i 10 oraz art. 32 w związku z art. 34 ust.1 i art.43 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami)


PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a, że


projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „KOPERNIKA II” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej wraz z prognozą o której mowa w przepisach o ochronie środowiska i ekofizjografią zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Z powyższymi dokumentami można zapoznać się w terminie od 03.06.2008r. do 01.07.2008r. w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 77, oraz składać w tym terminie uwagi i wnioski.

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


Prezydent Miasta
Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um