Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 13.09.2007

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą

„Kopernika po wschodniej stronie”Zgodnie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Skarżyska-Kamiennej Uchwały Nr IX/37/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar o powierzchni ok.120 ha w rejonie ulic: Kopernika, Wiejskiej, terenów PKP, rzeki Oleśnicy na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej, który przeznacza się pod: usługi, handel, przemysł, aktywność gospodarczą, zabudowę mieszkaniową z usługami, parkingi, zieleń urządzoną i izolacyjną.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski do planu należy składać na piśmie do Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18 w terminie do 05.10.2007r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um