Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Komunikat Świętokrzyskiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach ostrzega przed ogłoszeniami związanymi z obrotem sadzeniaka ziemniaka bez udokumentowanego legalnego pochodzenia. Zakup takiego materiału niesie ze sobą możliwość wprowadzenia na teren gospodarstwa materiału porażonego przez organizmy kwarantannowe podlegające obowiązkowi zwalczania, w tym między innymi przez śluzaka ziemniaka Ralstonia solanacearum oraz bakterie Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus sprawcy choroby kwarantannowej - bakteriozy pierścieniowej ziemniaka.
 
Inspektora przypomina, że bulwy ziemniaków jako szczególnie podatne na porażenie przez organizmy kwarantannowe mogą być wprowadzane lub przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli podmioty prowadzące ich uprawę, wytwarzanie, magazynowanie, pakowanie, sortowanie lub dokonujących wprowadzania lub przemieszczania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora.
 
W przypadku ujawnienia podejrzanych ogłoszeń (sprzedaż ziemniaków z dowozem i w bardzo atrakcyjnych cenach), należy kontaktować się Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach.

bip
 

um

um

mbti um