Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Informacja WIOŚ w sprawie planu nawożenia azotem

Wojewódzki Inspektora Ochrony Środowiska w Kielcach, w związku z wejściem w życie z dniem 27.07.2018r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 roku (Dz. U.z 2018 r., poz. 1339) informuje o obowiązku opracowania planu nawożenia azotem przez pomioty prowadzące produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej oraz działalność, w ramach której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy, które:
  • są objęte decyzją - pozwoleniem zintegrowanym,
  • prowadzą gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych,
  • uprawiają uprawy intensywne na gruntach ornych o powierzchni powyżej 50 ha,
  • utrzymują obsadę większą niż 60 DJP wg stanu średniorocznego.
 
Ponadto plan nawożenia azotem jest wymagany w przypadku podmiotów nabywających nawóz naturalny lub produkt fermentacyjny do bezpośredniego rolniczego wykorzystania w celu nawożenia lub poprawy właściwości gleby od:
  • podmiotu importującego nawóz naturalny lub produkt fermentacyjny,
  • podmiotu prowadzącego instalację IPPC.
 
Zgodnie z rozporządzeniem plan nawożenia azotem opracowuje się odrębnie dla każdej działki rolnej i przechowuje się w gospodarstwie rolnym przez okres 3 lat od dnia zakończenia nawożenia wykonanego na podstawie tego planu.
 
Obowiązek posiadania planu nawożenia azotem obowiązuje od dnia 1.01.2019 roku, jednak ze względu na zakaz stosowania nawozów azotowych w miesiącach zimowych, przepis dotyczący planów nawozowych egzekwowany będzie przez Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach od 1 marca tego roku.

bip
 

um

um

mbti um