Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Zlecenie realizacji zadania publicznego gminy z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. 2018.450 t.j.) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego gminy z zakresu: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, Pod nazwą „Poradnia 2019”. Oferta została złożona przez Stowarzyszenie Pomocy ARKA NOEGO z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Apteczna 7 i zamieszczana jest jednocześnie w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Gminy Skarżysko-Kamienna oraz na stronie internetowej Gminy www.skarzysko.pl na okres siedmiu dni.
 
Załączniki:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - cz. 1 | cz. 2 | cz. 3

bip
 

um

um

mbti um