Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA - zrób pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach informuje, że prowadzi nabór ochotników na III turnus służby przygotowawczej w terminie od 05.09.2017 r. do 22.12.2017 r., która umożliwi zdobycie dającego prestiż i cieszącego się dużym zaufaniem społecznym elitarnego zawodu żołnierza.

 

 

 

 

W trakcie pełnienia służby przygotowawczej uczestnik otrzyma uposażenie miesięczne w wysokości 960 zł, zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania tej służby, bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie i wyposażenie oraz bezpłatną opiekę medyczną i stomatologiczną. Osoba posiadająca na wyłącznym utrzymaniu niepracującego małżonka, dzieci lub rodziców, otrzyma miesięcznie w trakcie pełnienia służby zasiłek w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego 1850 zł brutto. Ponadto, przez cały okres pełnienia służby przygotowawczej będzie podlegała ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i zdrowotnemu a po jej zakończeniu otrzyma z budżetu armii odprawę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w danym roku, tj. 2000 zł brutto.
 
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach, ul. Wesoła 29, pod numerami telefonów: 261 174 712, 261 174 713, 261 174 723, 501 516 920 lub na stronie internetowej www.kielce.wku.wp.mil.pl.
 
Źródło: WKU Kielce

 

bip
 

um

um

mbti um