rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 15 maja 2017r. w sprawie: obowiązku przeprowadzania kontroli instalacji gazowej i przewodów kominowych

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej informuje wszystkich właścicieli i zarządców budynków, również budynków jednorodzinnych, że zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, należy co najmniej raz do roku przeprowadzić kontrolę instalacji gazowej (w tym instalacji zasilanych z butli) i przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy – Prawo budowlane z 1994r.).

Kontrolę stanu technicznego instalacji gazowych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane do wykonywania dozoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji gazowych.

Kontrolę stanu technicznego przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych przeprowadza osoba mająca kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoba osiadająca uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności, a w przypadku przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych, wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) - właściciele i zarządcy obiektów mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń występujących w przewodach dymowych i spalinowych.
 
Właściciel lub zarządca ma obowiązek przechowywać protokóły z tych kontroli i okazywać je podczas kontroli przeprowadzanej przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
 
Brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zagrożeń, takich jak zatrucia tlenkiem węgla (czadem) oraz wybuchy gazu i pożary.
 
Obowiązek usunięcia w czasie lub bezpośrednio po kontroli stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch lub zatrucie gazem spoczywa na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane z 1994r.).
 
Ponadto przypominam, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (zgodnie z art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane z 1994r.). A kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane z 1994r.).
 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Skarżysku-Kamiennej
Jadwiga Półtorak-Berus

bip
 

um

um

mbti um