Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej pod nazwą:
Ścieżka edukacyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym, zlokalizowana na terenie Przedszkola Publicznego Nr 1 przy ul. Rynek w Skarżysku-Kamiennej”.
Konkurs odbędzie się w siedzibie Organizatora Konkursu tj.: w Urzędzie Miasta Skarżyska-Kamiennej ul. Sikorskiego 18.
Teren opracowania obejmuje część działki nr geod. dz. 111/2, ark.33 obręb 4, tj. obszar o powierzchni około 2.100 [m2], zlokalizowany na terenie Przedszkola Publicznego Nr 1 im. Wandy Chotomskiej w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Rynek 63 w Skarżysku-Kamiennej.
Obszar ten nie jest objęty ustaleniami żadnego planu miejscowego.
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty nie posiadające osobowości prawnej występujące indywidualnie (posiadające stosowne uprawnienia: architektoniczne, urbanistyczne lub budowlane) albo zespołowo (co najmniej jedna osoba winna posiadać stosowne uprawnienia: architektoniczne, urbanistyczne lub budowlane).
Oceny prac i rozstrzygnięcia Konkursu dokonuje Sąd Konkursowy powołany Zarządzeniem Nr86/2017 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29.03.2017r.
Szczegółowe informacje na temat Konkursu zawarte są w Regulaminie Konkursu, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 85/2017 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 marca 2017r. w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej pod nazwą „Ścieżka edukacyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym, zlokalizowana na terenie Przedszkola Publicznego Nr 1 przy ul. Rynek w Skarżysku-Kamiennej”, dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej bip.skarzysko.pl.
 
PREZYDENT MIASTA
KONRAD KRÖNIG
Do pobrania:

Regulamin konkursu

 

bip
 

um

um

mbti um