Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 20.03.2008

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ


Na podstawie art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 1c, 3 i 10 oraz art. 43 ust 2w związku z art. 34 i art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

projektu miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego „METALOWCÓW-PARYSKA” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej, prognozy oddziaływania na środowisko oraz opracowania ekofizjograficznego.


Z PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZEM DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE można się zapoznać w Urzędzie w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, w terminie od 25. 03. 2008 r. do 23. 04. 2008 r.


Wnioski i uwagi można składać w terminie od 25. 03. 2008 r. do 23. 04. 2008 r.Prezydent Miasta

Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um