Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

INFORMACJA na temat zadania „Usuwanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna”

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Skarżysko-Kamienna od dnia 06.04.2016r. realizuje zadanie pn. „Usuwanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna”.Na ten cel Gmina Skarżysko-Kamienna uzyskała dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW w Kielcach oraz NFOŚiGW w Warszawie w kwotach:

1) środki WFOŚiGW w Kielcach – 26.943,84 zł tj. 35% kosztów kwalifikowanych zadania,

2) środki NFOŚiGW w Warszawie – 38.491,20 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

 

bip
 

um

um

mbti um