Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 19.02.2008

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego

(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami),

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,

że na wniosek inwestora tj. Energetyki Cieplnej Miasta Skarżysko-Kamienna Sp. z o.o. zmienia się nazwę inwestycji w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z nazwy: „Przebudowa sieci ciepłowniczej podziemnej na osiedlu „Przylesie”
w Skarżysku-Kamiennej” na działkach: obręb 3, ark. 7 – dz. nr: 50, 61, 80/4, 89/2, 90/2, 109/6, 109/10, 109/16, 109/17, 100/10, 100/11, 100/8, 100/9, 100/5, 110/1, 110/2, obręb 3, ark. 19 – dz. 64/2, na nazwę: „Budowa sieci ciepłowniczej podziemnej na osiedlu „Przylesie” w Skarżysku-Kamiennej” na działkach: obręb 3, ark. 7 – dz. nr: 50, 61, 80/4, 89/2, 90/2, 109/6, 109/10, 109/16, 109/17, 100/10, 100/11, 100/8, 100/9, 100/5, 110/1, 110/2, obręb 3, ark. 19 – dz. 64/2.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.P r e zy d e n t M ia s t a

Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um