Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Zlecenie realizacji zadania publicznego gminy z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego gminy w formie wspierania, z zakresu: rozwoju sportu w mieście - Wspieranie realizacji programów masowego upowszechniania aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych realizowane przez organizacje nie będące klubami sportowymi pn. „Rodzinny Festyn Sportowy”. Oferta została złożona przez Piłkarską Akademię Skarżyską z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 34, 26-110 Skarżysko- Kamienna, zamieszczana jest jednocześnie w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Gminy Skarżysko-Kamienna oraz na stronie internetowej Gminy www.skarzysko.pl na okres siedmiu dni.

 

Szczegóły dotyczące złożonej oferty dostępne są TUTAJ.

bip
 

um

um

mbti um