Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Wyprawka szkolna na rok szkolny 2015/2016

logoTrwa nabór wniosków do rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Wnioski można składać do 8 września.

Osoby uprawnione:

1. Uczniowie klasy III szkoły podstawowej – dochód na 1 członka w rodzinie do 574 zł netto

2. Uczniowie klasy IV technikum - dochód na 1 członka w rodzinie do 574 zł netto

3. Uczeń niepełnosprawny posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego tj. uczeń słabowidzący, uczeń niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, uczeń z niepełnosprawnością ruchową, uczeń z autyzmem, uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczeń z niepełnosprawnościami sprzężonymi (uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do klas III,V,VI szkoły podstawowej oraz II,III gimnazjum bez względu na wysokość dochodu na osobę w rodzinie).

Wnioski należy składać do 8 września w sekretariacie szkoły, do której dziecko uczęszcza. Szczegółowe informacje w szkole lub w Wydziale Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta (II piętro, pokój 69) lub pod numerem telefonu 41 25 20 163.

Gdy uczeń pochodzi z rodziny wielodzietnej lub w przypadku wyjątkowej sytuacji losowej (pomimo przekroczenia progu dochodowego) należy skontaktować się z dyrektorem szkoły, do której dziecko uczęszcza.

bip
 

um

um

mbti um