rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

O B W I E S Z C Z E N I E PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ w sprawie obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej

 

W ramach prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej oddano do użytkowania nowe odcinki sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta. W związku z tym właściciele nieruchomości położonych wzdłuż dróg, w których ułożona jest sieć kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci.

 

 

  

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA - KAMIENNEJ

w sprawie obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej

Na podstawie z art. 5 ust. 1 pkt. 2, ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. ( Dz.U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.)

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA - KAMIENNEJ

ZAWIADAMIA, że

 

w ramach prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej oddano do użytkowania nowe odcinki sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta.

W związku z tym właściciele nieruchomości położonych wzdłuż dróg w których ułożona jest sieć kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci.
W celu podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej właściciele nieruchomości powinni wystąpić do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku – Kamiennej
o wydanie warunków technicznych przyłączenia swych nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

Z ww. obowiązku zwolnić może jedynie fakt posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków, spełniającej wymagania określone odrębnymi przepisami prawa. Wyposażenie nieruchomości
w zbiornik na nieczystości ciekłe (szambo) nie zwalnia z obowiązku przyłączenia posesji do sieci kanalizacji sanitarnej.

 

Ustala się termin przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej
do dnia 30.10.2016r.

 

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.),Prezydent wobec właścicieli, którzy nie wywiążą się z tego obowiązku, zobowiązany jest do wydania decyzji nakazującej jego wykonanie, które podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.)

 

Uchylanie się od nałożonego ustawą obowiązku jest zagrożone karą grzywny w celu przymuszenia, która może być nakładana kilkukrotnie i każdorazowo wynosić w przypadku osób fizycznych
do 10.000 zł.

 

Informację w sprawie wykonania przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej oraz wniosek o wydanie warunków technicznych wykonania przyłącza można uzyskać w MPWiK w Skarżysko-Kam. ul. Cicha 8, tel. (centrala): 41-253-22-73, 253-20-61 w godz. pracy od 7:00 do 14:00.

 

PREZYDENT MIASTA
/-/ Konrad Krönigbip
 

um

um

mbti um