rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

IX sesja Rady Miasta

sesjaW najbliższy czwartek, 28 maja w Miejskim Centrum Kultury odbędzie się IX sesja Rady Miasta. Obrady rozpoczną się o godzinie 9.00.

 

 

 

Porządek obrad

IX Sesji Rady Miasta Skarżyska–Kamiennej

w dniu 28 maja 2015 r. godz. 9.00

w Miejskim Centrum Kultury

 

 1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.

 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Miasta z dnia 23.04.2015 roku.

 4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

 5. Informacja z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Skarżyska–Kamiennej z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku;

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Wolne wnioski mieszkańców.

 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 9. Podjęcie uchwał w sprawach :

 1. wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2015 rok;
 2. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2015 – 2028;

 3. udzielenia przedsiębiorcom zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Skarżysko-Kamienna w celu udzielenia pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji początkowych lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową;

 4. w sprawie przygotowania i wdrożenia w Mieście Skarżysko-Kamienna budżetu obywatelskiego;

 5. zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Skarżysko-Kamienna za okres sprawozdawczy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.;

 6. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, dla którego organizatorem jest Gmina Skarżysko –Kamienna za okres sprawozdawczy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.;

 7. zmiany Uchwały Nr V/11/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej pn.”Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku- Kamiennej”;

 8. zbycia w drodze przetargu lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Rynek 12 w Skarżysku- Kamiennej, stanowiącego własność Gminy Skarżysko-Kamienna;

 9. zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. 3 Maja 14A w Skarżysku -Kamiennej, stanowiącego własność Gminy Skarżysko-Kamienna;

 10. zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 27 położonego w budynku
  przy ul. Spółdzielczej nr 22 w Skarżysku- Kamiennej, stanowiącego własność Gminy Skarżysko-Kamienna;

 11. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Podjazdowej nr 24;

 12. oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Miasta Skarżyska-Kamiennej jako działki o numerach 26/4, 26/8, 26/9 i 26/10 położonej w Skarżysku- Kamiennej obręb 0001 Milica;

 13. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Tysiąclecia-Piłsudskiego” na terenie Miasta Skarżyska – Kamiennej;

 14. uchylenia uchwały Nr XL/49/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27.06.2013r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Bernatka - Paryska” na obszarze Miasta Skarżyska-Kamiennej;

 15. zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Dolna Kamienna II;

 16. powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Dolna Kamienna II;

10. Zamknięcie obrad sesji Rady Miasta.    

bip
 

um

um

mbti um