rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Wybory do Izby Rolniczej

logoDnia 31 maja 2015r. (niedziela), w godzinach 8oo – 18oo odbędą się wybory do skarżyskiej Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Okręg wyborczy nr 78 obejmujący Gminę Skarżysko-Kamienna – będzie miał siedzibę - lokal wyborczy – w Zespole Szkół Publicznych Nr 4, ul. Książęca 149, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

 

 

 

W wyborach (głosowaniu) mogą brać udział członkowie Izby Rolniczej posiadający bierne i czynne prawo wyborcze, tj. podatnicy podatku rolnego (właściciele i współwłaściciele gruntów rolnych) oraz podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej.

 

Okręgowa Komisja Wyborcza w Skarżysku-Kamiennej w składzie:

przewodniczący – Pan Roman Obara,

zastępca przewodniczącego – Pan Marek Borowiec,

sekretarz – Pani Anna Kulińska

członkowie: Pani Małgorzata Nowak i Pani Anna Jabłońska,

na posiedzeniu w dniu 06 maja br. zarejestrowała w okręgu wyborczym nr 78 w Skarżysku-Kamiennej kandydaturę Pana Tomasza Karczewskiego, lat 37, wykształcenie wyższe w wyborach do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w powiecie skarżyskim.

 

Spis do wglądu członków izby rolniczej z terenu miasta uprawnionych do głosowania, wyłożony jest w Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna w pok. 99 od 15 maja do 29 maja 2015r. w godzinach pracy urzędu.

 

Głosujący powinien posiadać dowód osobisty i ewentualnie (co bardzo ułatwi pracę Komisji) decyzję w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2015.

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej

Roman Obara

bip
 

um

um

mbti um