Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

ogłoszenie zwrot Bankowa

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje że powzięty został zamiar zbycia terenu położonego w Skarżysku-Kamiennej przy al. Niepodległości i ul. Bankowej oznaczonego jako działki gruntu: numer 1 (w dacie wykupu nieruchomość oznaczona jako działka numer 3 położona przy ul. Kolejowej), numer 2 (w dacie wykupu nieruchomość położona przy ul. Sokolej) i numer 47.

 

            W oparciu o art. 136 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) byłym właścicielom w/w nieruchomości lub ich spadkobiercom przysługuje prawo złożenia wniosku o zwrot przedmiotowych działek.

            W związku z powyższym Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej poszukuje spadkobierców niżej wymienionych osób:

          -    Mariana Olszewskiego syna Stanisława i Władysławy, ostatni znany adres zameldowania: Skarżysko-Kamienna,

-      Anny Kaprzyk córki Władysława i Anny, ostatni znany adres zameldowania: Skarżysko-Kamienna,

-       Zofii Bednarz córki Józefa i Marianny, ostatni znany adres zameldowania: Warszawa,

-   Wiesławy Marianny Boreckiej z domu Rudzińskiej, córki Lucjana i Felicji, ostatni znany adres zameldowania: Poznań.

Z wnioskiem o zwrot należy wystąpić do Starosty Skarżyskiego na adres: 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Konarskiego 20 w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (41) 25-20-184 lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska pok. numer 83 (II piętro) w godzinach: poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek - czwartek 7.30 – 15.30, piątek 7.30 – 14.00.

bip
 

um

um

mbti um