Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

ogłoszenie Krasińskiego

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje, że powzięty został zamiar zbycia terenu położonego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Krasińskiego, który w momencie wykupu był oznaczony jako działki gruntu numer 6 i numer 13 (w dacie wykupu nieruchomości położone przy ul. Żeromskiego).


 
            W oparciu o art. 136 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) byłym właścicielom w/w nieruchomości lub ich spadkobiercom przysługuje prawo złożenia wniosku o zwrot przedmiotowych działek.

            W związku z powyższym Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej poszukuje niżej wymienionych osób lub ich spadkobierców:

-    Ewelina Maria Rusek córka Jana i Marii (ew. Marianny), ostatni znany adres zameldowania: Skarżysko-Kamienna,

-         Sabina Zając córka Jana i Marii, ostatni znany adres zameldowania: Kraków,

-         Małgorzata Purtak córka Alfonsa i Marii, ostatni znany adres zameldowania: Skarżysko-Kamienna,

-         Irena Maria Pająk córka Alfonsa i Marii, ostatni znany adres zameldowania: Skarżysko-Kamienna,

-    Krystyna Daniela Smolarz córka Kazimierza i Karoliny, ostatni znany adres zameldowania: Skarżysko-Kamienna,

-        Karolina Melania (ew. Joanna) Pawłowska, córka Kazimierza i Karoliny, ostatni znany adres zameldowania: Skarżysko-Kamienna,

-     Kazimierz Edward Radzimowski syn Kazimierza i Karoliny, ostatni znany adres zameldowania: Skarżysko-Kamienna.

Z wnioskiem o zwrot należy wystąpić do Starosty Skarżyskiego na adres: 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Konarskiego 20 w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (41) 25-20-184 lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska pok. numer 83 (II piętro) w godzinach: poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek - czwartek 7.30 – 15.30, piątek 7.30 – 14.00.

bip
 

um

um

mbti um