rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Sesja rady miasta

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej, która odbędzie się w dniu 29 września o godz 15..00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18. 


Projekt porządku obrad XIII Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w dniu 29 września 2011r.

Porządek obrad XIII Sesji Rady Miasta 
Skarżyska-Kamiennej w dniu 29 września 2011r. godz. 15.00


1. Otwarcie sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 1.09.2011r.
4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011 rok.
2/ wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2011 – 2024.
3/ udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego. 
4/ zmiany Uchwały Nr XX/9/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
8. Zamknięcie obrad sesji.bip
 

um

um

mbti um