Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Rozstrzygnięto konkurs ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy z zakresu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
pn.: „Podróże teatralne - refleksje nad samym sobą" 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Przyznana kwota dotacji w zł.

 

1.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cicha Sława" ul. Legionów 64 ,          Skarżysko-Kamienna

 

34 626,00

bip
 

um

um

mbti um