rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Historia MCK

Budowę Zakładowego Domu Kultury rozpoczęto w latach pięćdziesiątych jako odpowiedź na duże zapotrzebowanie społeczne. Patronujące Zakładom Metalowym instytucje centralne i ministerstwa poparły tę inicjatywę i 12 grudnia 1953 roku ówczesny Minister Kultury i Sztuki zaakceptował budowę placówki kulturalnej w Skarżysku-Kamiennej.

Budowa trwała 10 lat. Nad kształtem obiektu pracowali architekci i artyści plastycy. W wyniku konkursu ogłoszonego przez dyrekcję Zakładów Metalowych na wykonanie projektu wnętrz budynku wybrano projekt Konstantego Rytkowskiego i Tadeusza Rogowskiego z Warszawskiej Pracowni Sztuk Plastycznych.

Dnia 8 lutego 1964 roku oddano do użytku całkowicie wykończony Dom Kultury, który z chwilą przekazania rozpoczął działalność kulturalno - oświatową.

Była to największa powojenna inwestycja tego rodzaju w województwie kieleckim. Powierzchnia użytkowa wynosi łącznie 3.160 m2, kubatura Domu Kultury - 27.966 m3 scenę wyposażono w najnowocześniejsze na owe czasy urządzenia, wyciągi, stację oświetleniową, metalową kurtynę bezpieczeństwa itp. Dla ciekawostki dodajemy, że 100 różnych zakładów przemysłowych dostarczało wyposażenie dla Domu Kultury.

Z założenia Dom Kultury miał służyć przede wszystkim pracownikom Zakładów Metalowych i ich rodzinom, ale jego działalność obejmowała całą społeczność Skarżyska i okolic.

Prężnie zaczął rozwijać się ruch amatorski w zespołach artystycznych i sekcjach zainteresowań. Działały m. in.: chór mieszany i mała orkiestra symfoniczna, zespół baletowy, zespół jazzowy, kwartet męski, tercet żeński, soliści , recytatorzy, Teatr Robotniczy "Świt" / chluba miasta/ oraz teatrzyk dziecięcy. Różnorodne sekcje, kluby i ogniska zainteresowań plastyczne, filatelistyczne i fotograficzne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Pracowała również biblioteka i czytelnia naukowa.

Jedną z ciekawszych form pracy ZDK były Olimpiady Kulturalne. Były to imprezy, które pozwalały aktywnie uczestniczyć załodze Zakładów Metalowych w życiu kulturalnym; stwarzały możliwości twórczego działania artystycznego (teatr, taniec, muzyka) oraz współzawodnictwa międzyzakładowego.

Zespoły Zakładowego Domu Kultury brały udział w wielu festiwalach i przeglądach na terenie całej Polski, zdobywając niejednokrotnie nagrody i wyróżnienia.

Oprócz ruchu amatorskiego, który był jednym z głównych elementów działalności ZDK, była współpraca z liczną grupą zawodowych impresariatów, której efektem były koncerty, recitale, opery, spektakle, widowiska teatralne w wykonaniu znanych artystów scen polskich.

Utrzymanie placówki finansowane było w całości z funduszu socjalnego Zakładów Metalowych tylko działalność merytoryczna była częściowo dofinansowywana z Funduszu Rozwoju Kultury.

W czasie działalności ZDK kolejnymi dyrektorami byli: Bolesław Orski, Jan Żylewicz, Stefan Cichoń, Tadeusz Malik, Jerzy Łęcki, Ryszard Kulawik, Sylwester Miernik ponownie Tadeusz Malik, Jerzy Tambor a ostatnio Krzysztof Szczygieł.

Uchwałą nr 19/94 Rady Miasta Skarżyska- Kamiennej z dnia 12 maja 1994 r. na bazie Zakładowego Domu Kultury i Miejskiego Ośrodka Kultury utworzono Miejskie Centrum Kultury im. Leopolda Staffa.

Celem Centrum jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i poza jego granicami.

Do podstawowych zadań Centrum należy:
1. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
2. Stwarzanie warunków działalności dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów i innych.
3. Organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, festynów, jarmarków, kiermaszów, aukcji, balów i zabaw.
4. Działalność instruktażowo- metodyczna.
5. Prowadzenie biblioteki instruktażowo - metodycznej.
6. Prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej.
7. Prowadzenie kursów języków obcych.
8. Koordynacja działalności w zakresie organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta.
9. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.
10. Nadzorowanie i organizacja działalności rozrywkowo-artystycznej.
11. Prowadzenie współpracy kulturalnej z ośrodkami kulturalnymi w kraju i za granicą.
Swoje podstawowe zadania Miejskie Centrum Kultury realizuje poprzez prowadzenie i sprawowanie opieki merytorycznej nad amatorskimi zespołami artystycznymi, sekcjami i klubami zainteresowań.

Od początku istnienia naszej placówki trwają i rozwijają się takie zespoły jak:
- Dziecięcy i młodzieżowy teatrzyk "Bez maski"
- Kabarety / ostatnio pod nazwą/ "Weźrzesz" i "Trema"
- Grupa recytatorska
- Dziecięcy i młodzieżowy zespół wokalny
- Klub tańca towarzyskiego "Craft"
- Młodzieżowe zespoły muzyczne
Do stałych sekcji i klubów cieszących się nie słabnącym zainteresowaniem należą;
- Sekcja szachowa i warcabowa
- Klub Szaradzistów "Anagram"
- Koło Filatelistyczne,
- Klub filmowy "Jaga"
- Sekcja plastyczna
- Sekcja rzeźbiarska
- Klub "Seniora"
- Klub Zgrabnej Sylwetki
- Koło Prób Literackich 'Wiklina"
- Klub Skarżyskich Twórców "SKART"
Powstały również nowe zespoły artystyczne takie jak zespół tańca breake dance i zespoły cheerlader's.

Członkowie wyżej wymienionych zespołów i sekcji zainteresowań biorą udział w różnych konkursach, festiwalach i przeglądach nie tylko o zasięgu lokalnym, ale wojewódzkim i ogólnopolskim, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.

Oto niektóre z nich:
- nasi recytatorzy zostali laureatami Ogólnopolskiego konkursu Recytatorskiego w Słupsku - dwukrotnie główna nagroda w kategorii recytacji i "wywiedzione ze słowa"
- Ogólnopolski Turniej Recytatorski im J.Kochanowskiego w Pionkach / 2005 r. trzy równorzędne I nagrody/.
- Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Literatury Współczesnej - II nagrody mistrzowskie i wyróżnienie.
Tancerze KTT Craft:
- Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "Zamek" w Lublinie - I miejsce i VI miejsce
- XII Mistrzostwa Okręgu Świętokrzyskiego - II Wicemistrzostwo Okręgu
- OTTT - O Puchar Prezydenta Miasta w Tarnobrzegu - I miejsce
Kabaret "Weźrzesz":
- I nagroda "Złotej Podkowy" na Ogólnopolskim Przeglądzie Kabaretowym "O Złotą Podkowę' w Koszalinie
Wokaliści:
- Ogólnopolski festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie - wyróżnienie
- XI Świętokrzyski Konkurs Kolęd i Pastorałek we Włoszczowej -wyróżnienie
Modelarze:
- Zawody balonów na ogrzane powietrze w Masłowie -III i V miejsce
- zawody "Młodzi modelarze na start"w Masłowie- III, IV i VI miejsce

Jak zawsze z początkiem roku kulturalnego t.j. początek września przyjmujemy nowych , zdolnych i chętnych kandydatów do naszych zespołów , klubów i sekcji zainteresowań.

Nasza placówka jest organizatorem konkursów, turniejów i przeglądów o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Najważniejsze z nich to:
- Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych "Rytmiczne Pląsy"
- Szaradziarskie Mistrzostwa Powiatu Skarżyskiego
- Skarżyskie Spotkania z Melpomeną - powiatowy przegląd małych form teatralnych dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych
- Międzyszkolny Konkurs Piosenki "Wiosenne Trele"
- Otwarty Majowy Turniej Szachowy
- Otwarty Turniej Szachowy dla Dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka
- Powiatowy Drużynowy Turniej Szaradziarski Szkół Średnich
- Powiatowy Drużynowy Turniej Szachowy Szkół Średnich
- Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Leopolda Staffa - konkurs odbywa się na przemian w Skarżysku (edycje nieparzyste) i w Starachowicach (edycje parzyste)
- Otwarte Mistrzostwa Skarżyska w Warcabach 100-polowych
- Otwarty Turniej Szachowy z okazji Święta Niepodległości
- Konkurs Plastyczny Skarżyskich Twórców
- Ogólnopolski Turniej Recytatorski im. Leopolda Staffa
- Mikołajkowy Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży
- Świąteczny Otwarty Turniej Szachowy dla młodzieży i dorosłych
Miejskie Centrum Kultury organizuje imprezy cykliczne:
- Koncert w ramach Finału Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy
- z okazji "Dni Skarżyska" Skarżyski Festyn Kulturalny (pierwsza niedziela czerwca)
- blok imprez dla dzieci i młodzieży w okresie letnim
- wakacyjne koncerty
- Festiwal Filmów NieZwykłych
- Jesienne Koncerty Festiwalowe we współpracy z Fundacją im. Mikołaja w Radomiu
- BAL SYLWESTROWY
MCK jest również organizatorem wystaw plastycznych artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych przy współpracy m. in.z Biurem Wystaw Artystycznych w Kielcach, Pionkach, Busku-Zdroju, Ostrowcu Św. Oprócz wystaw artystycznych organizowane są wystawy filatelistyczne, monograficzne, modelarskie.

W 2004 roku obchodziliśmy czterdziestą rocznicę działalności Domu Kultury /30 lat Zakładowego Domu Kultury i 10 lat Miejskiego Centrum Kultury/.

Z tej okazji mieliśmy przyjemność gościć w naszej placówce znanych w świecie artystycznym ?skarżyszczan?, wywodzących się z naszego ruchu amatorskiego.

Wystąpili u nas m.in.: Kazimierz Kowalski z Operą Kameralną z Łodzi , Andrzej Marchewka z zespołem jazzowym BEALE STREET BAND z Krakowa, Irek Dydliński w programie "Dziennik TV Jacka Fedorowicza", Adam Góralczyk z zespołem jazzowym OLD METROPOLITAN BAND, Kasia Cygan z zespołem.

Opierając swoją działalność na tradycyjnych formach, zachowując cały szacunek do naszej historii szukamy również świeżych rozwiązań i jesteśmy otwarci na nowe pomysły żeby jak najlepiej służyć naszemu społeczeństwu.

bip
 

um

um

mbti um