Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Co z tą Sikorskiego?

 Panie Prezydencie!
 Proszę o udzielenie odpowiedzi na moje dwa pytania.
Dlaczego oświetlenie chodnika przy ul. Sikorskiego kończy się na bloku nr 10? I drugie.Wcześniej chodnik przy ul. Sikorskiego 8 był szeroki, teraz został zmniejszony - dlaczego?

W bieżącym roku zlecono wykonanie dokumentacji technicznej „przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Norwida do ul. Południowej. W przyszły roku zostanie odtworzony chodnik do poprzedniej szerokości 5 – 6 m oraz zostanie wykonane oświetlenie chodnika na wyskości bloków 4 i 8. Ulica Południowa znajdowała się w zarządzie dróg powiatowych. Gmina nie posiada wiedzy dotyczącej rozbudowy chodnika / prawdopodobnie przy remoncie sieci/.

bip
 

um

um

mbti um