Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Za zimno w szkole

Zwracam się do Pana w imieniu rodziców Szkoły Podstawowej nr8 w Skarżysku - Kamiennej z pytaniem jak to możliwe, żeby w XXI wieku w szkole lekcje były przeprowadzane w temperaturze 15 stopni, a czasem jeszcze niższej. Jest to sytuacja niedopuszczalna, dzieci ciągle chorują, a w związku z tym mają zaległości w szkole.Jest to olbrzymi kłopot dla dzieci, ale również dla rodziców. Nie jest to jedyna rzecz, a mianowicie, trzeba przynosić papier do ksero bo Pani nie ma na czym kserować, każde dziecko musi przynieść swój papier toaletowy, bo szkoła również niema . Panie Prezydencie czy oszczędność na dzieciach to dobry pomysł?. Liczę na odpowiedź w tej sprawie.
rodzice ucznia szkoły podstawowej nr8

 

Witam
O wyjaśnienie tej kwestii poprosiłem panią dyrektor. Zalączam jej odpowiedź.Mam nadzieję, że usatysfakcjonuje Pana,
Pozdrawiam
R. Wojcieszek


W odpowiedzi na pismo rodzica ucznia (brak podpisu) Szkoły Podstawowej nr 8 w Skarżysku- Kamiennej, które
otrzymałam w dniu 09 kwietnia 2013 r. wyjaśniam:
ie jest możliwe, aby lekcje prowadzone były w temperaturze 15 stopni lub niższej. Sale lekcyjne mają wymaganą temperaturę 18
stopni lub wyższą. Niższa temperatura mogła wystąpić w godzinach popołudniowych. Takie zdarzenie miało miejsce w czasie Rekolekcji, gdzie w
dniach 09-13.03.2013 została obniżona nieznacznie temperatura w placówce- uczniowie byli w tym czasie nieobecni w
szkole. Temperatura mogła być wtedy nieznacznie niższa od 18 stopni, dodatkowo wystąpiły wtedy duże przymrozki i silny wiatr.
W dniu 15.03.2013 po zapytaniu o temperaturę w pomieszczeniach skierowanym
przez P. Krzysztofa Myszkę- Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, zostały
przeprowadzone w obecności pracowników placówki, pomiary temperatury na
korytarzach szkolnych oraz w salach lekcyjnych, w których odbywały się aktualnie zajęcia. Nie stwierdzono
nieprawidłowości. W dniu 18.03.2013 ponownie przeprowadzono pomiary temperatury
na korytarzach szkolnych oraz w salach lekcyjnych, w obecności pracowników
szkoły- nie stwierdzono nieprawidłowości. Informacje odnośnie temperatury w
placówce zostały przekazane do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta
Skarżyska- Kamiennej. Nauczyciele zgłaszali pojedyncze przypadki, gdzie kilku uczniów twierdziło, że jest raczej
chłodno, natomiast w większości związane było to z niewłaściwym (bardzo lekkim)
ubiorem.
ie ma konieczności przynoszenia własnego papieru ksero do szkoły, wychowawcy klas dysponują ryzami papieru dla
poszczególnych klas i wykorzystują je zgodnie z zapotrzebowaniem. Jeśli wystąpi konieczność kserowania materiałów dla klasy
przez nauczyciela innego niż wychowawca, papier ten jest przekazywany danemu
nauczycielowi wcześniej lub po zakończeniu kserowania materiałów. Od lat przyjęte
było, że klasy na początku roku zbierają po 1 zł. z przeznaczeniem na m.in. papier ksero,
natomiast w bieżącym roku nie jest to w żaden sposób sprawdzane i nie jest wymagane. Nie
zdarzyła się sytuacja, że nie zostały kserowane materiały na lekcje z powodu
braku papieru, którego szkoła ma odpowiedni zapas.


Papier toaletowy jest w każdej łazience, w razie braku jest na bieżąco uzupełniany przez pracownika szkoły. Nie jest prawdą, że
uczniowie muszą przynosić papier własny, natomiast zostały przeprowadzone pogadanki z uczniami na temat właściwego wykorzystania papieru
w związku z bardzo częstymi przypadkami wrzucania całych rolek do sedesu lub do
kosza na śmieci. Przypadki takie były często zgłaszane przez pracowników
szkoły.


Nadmieniam, iż żadne ze skarg zgłoszonych w mailu do Pana Prezydenta przez rodzica lub rodziców uczniów
szkoły nie zostały do mnie nigdy zgłoszone. Uwag od rodziców dotyczących
problemów podniesionych w mailu nie posiadają również nauczyciele wychowawcy.
Z poważaniem
Grażyna Jurowska

 

bip
 

um

um

mbti um