Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Co z opłatami za śmieci dla sklepów?

Warunkiem powodzenia "rewolucji śmieciowej" jest objęcie nią wszystkich podmiotów wytwarzających śmieci. Szeroko toczyła się dyskusja na temat sposobu obciążenia "podatkiem śmieciowym" mieszkańców. Nie słyszałem o sposobie naliczania opłat śmieciowych dla sklepów, zakładów usługowych, instytucji, ludzi prowadzących działalność gospodarczą. Jeżeli w tych przypadkach pozostaną stare nieszczelne zasady, to śmieci dalej będą lądowały w pojemnikach mieszkańców lub w przydrożnych rowach. Bardzo proszę Pana Prezydenta o rozwianie moich wątpliwości.

 

 

 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz U. 2012r. poz.391)  nakłada na gminę obowiązek  przejęcia gospodarki odpadami od właścicieli nieruchomości ZAMIESZKAŁYCH(Art. 6c ust.1). W Art. 6c ust.2  ustawodawca zamieścił zapis , że gmina MOŻE przejąć gospodarkę również od pozostałych podmiotów.
Jesteśmy świadomi i zgadzamy się z zamieszczoną przez Pana/Panią opinią ,  że w celu uszczelnienia systemu wskazane jest objęcie przez gminę wszystkich podmiotów czyli nieruchomości zamieszkałych i pozostałych instytucji w kwestii odbioru odpadów.
Jednak pragniemy poinformować , że planujemy takie przejęcie od 1 stycznia 2015 roku.

bip
 

um

um

mbti um