Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Dofinansowanie obozu dla GALI

1. Dlaczego MKS GALA w 2013 roku otrzymała prawie o połowę środków pieniężnych mniej?
2. Czy w ramach nagrody dla zawodniczek Gmina może im dofinansować letni obóz sportowy, na który co roku jeżdżą zawodniczki MKS GALA?


Witam, odpowiadając na pytanie dotyczące mniejszej niż w ubiegłym roku dotacji – wyjaśniam: Mniejsza dotacja związana jest z brakiem większych osiągnięć Klubu do roku 2012 oraz ograniczonymi możliwościami finansowymi Gminy. Co do wsparcia obozu letniego dla zawodniczek MKS GALA- niestety nie ma takiej możliwości, ponieważ wszelkie środki dla organizacji pozarządowych ( zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym) mogą być przyznane tylko w drodze konkursu ofert w wyniku którego otrzymaliście Państwo dotację na rok 2013. Ustawa dopuszcza możliwość złożenia wniosku w innym terminie z własnej inicjatywy ( małe granty, ewentualnie tryb inicjatywy lokalnej) , jednakże rozstrzygnięcie takiej oferty uzależnione jest od posiadanych w budżecie środków finansowych. W tegorocznym budżecie wszystkie środki finansowe zostały już rozdysponowane we wspomnianym konkursie ofert.

bip
 

um

um

mbti um