Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Przydział mieszkania

Dzień dobry,chciałabym zapytać kiedy będzie tworzona lista na mieszkania? Staram się już od 6 lat o wpis na listę oczekujących.Obecnie wynajmuję mieszkanie gdzie nie ma centralnego, a warunki mieszkaniowe są straszne,mam trójkę dzieci,jedno z nich niepełnosprawne,proszę o pomoc.

Samek Katarzyna


Odpowiedzi na to pytanie udzieliła naczelnik wydziału spraw obywatelskich Urszula Bojek.
Pani Katarzyna Samek wniosek o przydział mieszkania komunalnego złożyła w marcu 2005roku. W 2007 roku w trakcie tworzenia listy przydziałów do w/wym zostało wysłane zawiadomienie o konieczności aktualizacji danych zawartych we wniosku. Korespondencja została wysłana na podany adres do korespondencji oraz na aktualny i poprzedni adres zameldowania. Wszystkie 3 pisma wróciły do tut. Wydziału z adnotacją " nie podjęto w terminie". Wobec powyższego wniosek Pani Katarzyny Samek nie mógł być wówczas rozpatrywany przy tworzeniu listy przydziałów.
Od momentu złożenia wniosku Pani Katarzyna Samek nawiązała kontakt z tut. Wydziałem dopiero w 2010roku. Posiada wgląd w swoje dokumenty i otrzymuje wyczerpujące odpowiedzi na swoje pytania.
Została również poinformowana, że prawdopodobnie na przełomie I i II kwartału 2011 roku zostanie rozpoczęty proces tworzenia listy przydziału lokali mieszkalnych. W/wym jest świadoma, że sygnałem tych prac będzie pisemne zawiadomienie o konieczności aktualizacji danych zawartych we wniosku.
W przypadku dokonania aktualizacji wniosek Pani Katarzyny Samek będzie rozpatrywany pod kątem ujęcia w liście.

bip
 

um

um

mbti um