Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Park Ochronny

Stowarzyszenie Młodzieży prosi Pana Prezydenta o stworzenie w 2010r. z lasu na obszarze od dzielnicy Pogorzałe do ulicy Sokola, Parku Ochronnego. Teren ten jest w bardzo fatalnym stanie. Przyczyniła się do tego wycinka drzew oraz ciężki sprzęt do wywózki drzewa, przez co z małych ścieżek porobione są drogi z głębokimi koleinami. Wyłamane i powyrywane drzewa przez silne wiatry i powycinane jodełki i świerki przez ludzi oraz bezpańsko biegające za sarnami psy, ujadające na spacerujących ludzi daje obraz niszczejącego lasu zmierzającego do zagłady. Stworzenie tego parku dawałoby dla skarżyszczan możliwość relaksu, wypoczynku, podziwiania przyrody. Dlatego prosimy Pana Prezydenta, Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe o stworzenie Parku lub Lasu Ochronnego w jakim najszybszym czasie, nawet w tym roku.
Nie podzielam poglądu jakoby las był w złym stanie. Obecnie znajduje się on pod opieka nadleśnictwa i jest własnością skarbu państwa, zgodnie z planem zagospodarowania lasu. Nie mniej szanując walory naszego lasu i rolę jaką on spełnia dla mieszkańców Skarżyska Rada Miasta podjęła uchwałę o opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego(uchwała nr XXIII/57/2008 z 29 maja 2008 roku). Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej traktuje ten teren jako park leśny. Studium jest pierwszym aktem normatywnym, drugim będzie plan miejscowy - obecnie znajdujący się w trakcie opracowania. Pod koniec roku 2010 lub na początku 2011 Rada Miasta stosowną uchwałą powinna przyjąć ten plan. Zgodnie z nim mają powstać obiekty rekreacyjne, sportowe np. ścieżki zdrowia, ścieżki biegowe, górka saneczkarska może stok narciarski. Do momentu zawarcia porozumienie z nadleśnictwem w sprawie tego terenu władze powiatu i gminy nie mają wpływu na prowadzenie gospodarki leśnej. Co do dewastacji to możemy mówić co najwyżej o zanieczyszczaniu lasu i łamaniu gałęzi przez mieszkańców. Przypominam referendum śmieciowe się nie udało, jednak stale walczymy z tym procederem. Będziemy regularnie sprzątać dzikie wysypiska.

bip
 

um

um

mbti um