Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Wydawanie wniosków dot. zaświadczeń o zatrudnieniu pracowników zlikwidowanych jednostek...

podległych Gminie Skarżysko – Kamienna – w oparciu o materiały archiwalne

Miejsce załatwienia

Kancelaria Ogólna – pok. 36
tel. (041) 25-32-789

Wymagane dokumenty

wniosek

Miejsce odbioru

wydanie zaświadczenia, odbiór osobiście lub przez pocztę.

Opłaty

zwolnione z opłaty skarbowej, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. ( Dz.U. Nr 86, poz.960 z późn. zm.)

Termin załatwienia

do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi

Brak

Podstawa prawna
ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych (z 1998 r. Dz.162, poz. 1118 z późn. zm.)

Treść


wydawanie dokumentów byłych pracowników :
Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej,
Przedsiębiorstwa Obsługi Inwestycyjnej,
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego,
Komunalnego Przedsiębiorstwa Remontowo - Budowlanego,
BOMIS,
Izby Wytrzeźwień.

Opracowała
Agata Dulemba


Wniosek o wydanie świadectwa pracy

bip
 

um

um

mbti um