Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Światełko pokoju trafiło do naszych domów

 22 grudnia, w piątek, harcerze przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju prezydentowi Romanowi Wojcieszkowi. Przed spotkanie opłatkowym z dziennikarzami harcerze przekazali na ręce prezydenta światełko pokoju.

Tuż przed Bożym Narodzeniem, Betlejemskiego Światła Pokoju jest przekazywane włodarzom i ludziom dobrej woli. Upamiętnia ono przyjście na świat Chrystusa. Związana z nim legenda głosi, że pierwszym, który przewiózł je w rodzinne strony był rycerz powracający z wyprawy krzyżowej, pragnący przekazać najbliższym tchnienie dobroci i pokoju. Skauci i harcerze podtrzymując tą tradycję sztafetą niosą Płomyk Nadziei po całej Polsce i Europie.

- Jestem niezmiernie wzruszony, że mnie w tym roku przypadł ten zaszczyt – powiedział Roman Wojcieszek.

Po czym odpalił od światła zapalonego w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem swój świąteczny stroik. Każdy z pracowników Urzędu Miasta mógł potem zanieść światełko betlejemskie do swoich domów.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.