Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Wystrzałowe dwa dni

Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miasta z 23 grudnia 1996 r. na terenie gminy Skarżyska-Kamiennej tylko 31 grudnia i 1 stycznia każdego roku można używać środków pirotechnicznych w miejscach publicznych.

Petardy i inne środki pirotechniczne mogą być używane tylko przez osoby, które ukończyły 18 lat z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia i mienia osób trzecich. W innych terminach wymagane jest okolicznościowe zezwolenie Prezydenta Miasta. Temu kto dokonuje sprzedaży albo używa środków pirotechnicznych wbrew zakazowi, zgodnie z art. 54 kodeksu wykroczeń, grozi mandat w wysokości do 500 zł. lub skierowanie wniosku do Sądu Grodzkiego. Takiej same karze podlega osoba, która nakłania lub udziela pomocy do używania tych środków. W przypadku stwierdzenia popełnienia wykroczeń, o których mowa w art. 82 i 83 kodeksu wykroczeń należy powiadomić Policję, która w tych dniach będzie prowadzić wzmożone kontrole używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.