Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Dla wyrównania różnic

 W ramach projektu “Dotrzeć z pomocą” dotyczącego wyrównywania różnic między regionami został zakupiony przez gminę samochód Ford Transit 9-osobowy przystosowany do przewozu wózków inwalidzkich osób niepełnosprawnych.

Koszt samochodu wyniósł 128.430,50 zł, z czego 92 tys. zł pozyskano z funduszu PFRON, a pozostałą kwotę 36.430,50 zł. wyłożyła gmina Skarżysko-Kamienna. Samochód zostanie przekazany do dyspozycji Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy przy skarżyskim MOPS w piątek 22 grudnia 2006 r. Do tej pory organizowali oni transport dla swoich niepełnosprawnych klientów poprzez jednorazowy wynajem samochodu np. w celu dowiezienia na badania, do lekarza, przewiezienia do Domu Pomocy Społecznej. Często też niepełnosprawni wraz z towarzyszącymi im pracownikami korzystali z komunikacji publicznej. Brak środka transportu utrudniał świadczenie pomocy przez Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy na rzecz swoich niepełnosprawnych klientów. A przecież w sytuacji interwencyjnej potrzebne jest szybkie dotarcie pracownika socjalnego, czy też terapeuty do podopiecznego, co jest utrudnione, a czasami wręcz niemożliwe publicznym środkiem transportu. Z powodu braku pojazdu klienci nie mogli w pełni korzystać z pomocy oferowanej przez

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.