Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

'Równe Szanse' na finiszu

Dziś, tj. 11 grudnia o godz. 16.00 w Miejskim Centrum Kultury zostaną wręczone 67 uczniom stypendia gotówkowe, a 18 wyróżnienia w ramach projektu “Równe szanse”.

Przypomnijmy. W maju 2006 roku Ministerstwo Edukacji ogłosiło konkurs na zadanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” Skarżyski Referat Oświaty Urzędu Miasta zgłosił do niego swój projekt pn. „Równe Szanse”. Celem Programu „Równe Szanse” było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz podnoszenie efektywności wychowania poprzez:

- wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych tj. komputer, internet.
- dodatkowe zajęcia z języka obcego rozwijające wiedzę i umiejętności oraz wyrównujące braki,
- niwelowanie wad wymowy wynikających z zaniedbania środowiskowego,
- bezpieczne i rozwijające spędzanie czasu wolnego na basenie w okresie wakacji – rozwijanie umiejętności pływania.

Gmina Skarżysko-Kamienna co trzy lata przeprowadza szczegółową diagnozę w środowisku dzieci i młodzieży za pomocą ankiety „Postawy i oczekiwania dzieci i młodzieży zamieszkałej lub uczącej się na terenie Skarżyska – Kamiennej”. Ostatnie wyniki pokazały nam, że do czołowych potrzeb dzieci należy zaliczyć: bezpłatny dostęp do komputerów i do internetu, bezpłatny kontakt z psychologiem, stworzenie warunków do nauki języków obcych oraz różne formy pozaszkolnych zajęć sportowo – rekreacyjnych za szczególnym uwzględnieniem zajęć na basenie. Mając na uwadze fakt, że oddziaływanie wychowawcze nie ogranicza się tylko do edukacji, ale także obejmuje sferę rekreacyjną, dla uczestników tego programu zostały przygotowane niespodzianki na wakacje. 785 dzieci ze wszystkich gminnych szkół miały możliwość skorzystania z ośmiu bezpłatnych wejść na basen w okresie ferii letnich.

Ponadto gmina w 2005 roku rozpoczęła realizację projektu – „Integracyjne Centrum Multimedialne”. Została stworzona nowoczesna pracownia komputerowo – internetowa mieszczącą się w Szkole Podstawowej Nr 7 na ul. Zielnej, w której od września br. prowadzone są bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji finansowej. Były to zajęcia: informatyczne oraz nauki języka angielskiego na dwóch poziomach: podstawowym i średniozaawansowanym. W programie uczestniczyło 20 grup z języka angielskiego – łącznie 285 dzieci oraz 10 grup z informatyki – łącznie 185 dzieci.
Dodatkowo w dziewięciu szkołach podstawowych przez okres 12 tygodni odbywały się bezpłatne zajęcia logopedyczne. Uczestnikami były dzieci zakwalifikowane do programu ze względu na zaburzenie mowy oraz na trudną sytuację finansową rodziny. Łącznie z tej formy pracy skorzystało 54 dzieci.
- Różnorodność form zaproponowanych w programie, pozwoliła nam objąć oddziaływaniem aż 1209 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych – podsumował Krzysztof Myszka, naczelnik wydziału oświaty,kultury i zdrowia.

Zajęcia z informatyki i z jęz. angielskiego kończyły się egzaminem, który wyłonił grono najlepszych i najambitniejszych uczestników programu. Na jego podstawie przyznano 18 wyróżnień książkowych dla dzieci z grupy informatycznej.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.