Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Radni - do pracy!

8 grudnia na sesji Rady Miasta w Skarżysku-Kamiennej zostały powołane stale komisje i wybrano ich przewodniczących.

 

Piątkowa sesja Rady Miasta rozpoczęła się od uzupełnienia jej składu. Po zrzeczeniu się mandatu radnego Romana Wojcieszka – na jego miejsce wszedł kolejny radny z tej listy – Robert Bodo. Natomiast na miejsce radnego Zdzisława Kobierskiego - Andrzej Zbrożek.

 

Podstawowym punktem tej sesji było powołanie stałych komisji. Odbyło się ono bez żadnych problemów. Radni wcześniej zadeklarowali się, w której komisji chcieliby pracować. Radny Waldemar Mazur poddał jednak pod wątpliwość wyboru przewodniczących komisji w głosowaniu jawnym.
- Chciałbym poznać podstawę prawną takiego wyboru – powiedział.


Obecna na sesji radca prawny Ewa Latos wyjaśniła, że jest to zgodne ze Statutem Gminy oraz Ustawą o Samorządzie Gminnym.
- Jeśli nie ma zapisu, że ma być to głosowanie tajne, trzeba przez to rozumieć, że jest ono jawne – powiedziała.

 

Radni opozycyjni zbojkotowali jednak wybory na przewodniczących komisji, kiedy przekonali się, że po pierwszej ich propozycji na przewodniczącego komisji rewizyjnej, nie mają szans na wystawienie swoich osób.


A oto jak przedstawiają się składy komisji na najbliższą kadencję 2006-2010.


Komisja Rewizyjna
1 Jerzy Stopa – przewodniczący
2. Robert Bodo
3. Konrad Krönig
4. Stanisław Szymonik
5. Jarosław Tarasiński
6. Bogusław Ciok

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Marek Miernik – przewodniczący
Andrzej Dąbrowski
Andrzej Kazanowski
Joanna Robakowska
Henryk Piętak
Adolf Walkowiak

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Współpracy z Zagranicą

Robert Bodo – przewodniczący
Halina Karpińska
Jan Maćkowiak
Waldemar Mazur
Mieczysław Sadza
Stanisław Szymonik

Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Rekreacji

Zdzisław Ślusarczyk – przewodniczący
Bogusław Ciok
Halina Karpińska
Konrad Krönig
Paweł Krupa
Adolf Walkowiak

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Praworządności

Krystyna Górnaś-Salata – przewodnicząca
Józef Pisarczyk
Joanna Robakowska
Jerzy Stopa
Jarosław Tarasiński
Wojciech Urbaczka

Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

Wojciech Urbaczka – przewodniczący
Andrzej Dąbrowski
Andrzej Kazanowski
Lubosław Langer
Henryk Piętak
Andrzej Zbrożek

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.