Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Jan Maćkowiak poprowadzi Radę

 

Wczorajszy dzień, tj. 27 listopada, przyniósł rozstrzygnięcie co do najważniejszych stanowisk samorządowych w naszym mieście. Na wczorajszym posiedzeniu Rady Miasta, po zaprzysiężeniu radnych, wybrano jej przewodniczącego.

 

Została zgłoszona tylko jedna kandydatura na to stanowisko - Jana Maćkowiaka. Trzynastu radnych na 20 obecnych głosowało Za, pięciu było przeciwnych, a dwóch wstrzymało się od głosowania.

 

Na funkcję zastępców przewodniczącego zgłoszono trzy kandydatury: Mieczysława Sadzy, Joanny Robakowskiej i Adolfa Walkowiaka.Większość radnych zadecydowała, aby funkcję tę pełnili radni: Mieczysław Sadza i Adolf Walkowiak. Na najbliższej sesji ślubowanie złoży nowy prezydent miasta – Roman Wojcieszek.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.