Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Zdalna Szkoła +

Gmina Skarżysko-Kamienna pozyskała w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącego Konkursu Grantowego pn. ,,Zdalna Szkoła +”,  dofinansowanie w kwocie 114 996 zł na zakup sprzętu dla uczniów z rodzin wielodzietnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, dla których nauka zdalna bez sprzętu komputerowego nie jest możliwa.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.