Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Światowy Dzień FAS - ciąża bez alkoholu

9 września obchodzimy Światowy Dzień FAS (Fetal Alcohol Syndrome). To nieuleczalny, niegenetyczny zespół chorobowy, mogący wystąpić u dzieci, których matki piły alkohol w czasie ciąży. Data 9 września nie jest przypadkowa: dziewiąty dzień, dziewiątego miesiąca ma symbolizować 9 miesięcy ciąży bez alkoholu. To doskonała sposobność, by przypomnieć o tym, że FAS i innym uszkodzeniom alkoholowym można zapobiec w 100% zachowując abstynencję w czasie trwania ciąży.

 

 
 

 

Coraz częściej używa się określenia FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder) – spektrum alkoholowych zaburzeń płodowych – jako terminu parasolowego, opisującego w sposób praktyczny różnorodne zaburzenia związane z płodową ekspozycją na alkohol, obejmującego wiele dysfunkcji fizycznych oraz zaburzeń w rozwoju poznawczym, uczeniu się i zachowaniu.
 
 
DZIECKO JEST ZBYT MŁODE, ŻEBY PIĆ!!!!
źródło: http://www.eufasd.org
źródło: http://tooyoungtodrink.org/
 
SZOKUJĄCE?
NIE BARDZIEJ NIŻ INFORMACJA, ŻE W POLSCE PO ALKOHOL SIĘGA CO TRZECIA KOBIETA W CIĄŻY!!!
Dziecko w łonie matki jest jak w zakorkowanej butelce, jeśli ona pije alkohol w czasie ciąży.
Nie ma dokąd uciec, alkohol przeniknie do każdej jego komórki. Niszczy mózg.
 
PAMIĘTAJMY!
NIE MA bezpiecznej ilości alkoholu do wypicia w ciąży.
Nawet kieliszek może zaszkodzić.
Kiedy kobieta w ciąży pije alkohol - razem z nią pije go jej dziecko.
 
 
Gmina Skarżysko-Kamienna włączyła się w ogólnopolską kampanię edukacyjną „Ciąża bez alkoholu” realizowaną w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.