Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

XXVI sesja Rady Miasta – porządek obrad

W czwartek, 27 sierpnia w Miejskim Centrum Kultury odbędzie sesja Rady Miasta. Obrady rozpoczną się o godzinie 14.00.
 
Porządek obrad
XXVI Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
w dniu 27.08.2020r., godz. 14.00, która odbędzie się w patio
Miejskiego Centrum Kultury ul. Słowackiego 25 w Skarżysku-Kamiennej
 
1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja na temat realizacji zadań przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2020-2035.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Skarżysko-Kamienna do wspólnego realizowania postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach Grupy Zakupowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/101/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie działalności i rozwoju sportu szkolnego w placówkach oświatowych podległych gminie Skarżysko-Kamienna.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy Al. Tysiąclecia.
11. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
 
Wspólne Komisje Rady Miasta: godz. 13.00 - w patio Miejskiego Centrum Kultury.

 

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.