Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Nabór wniosków w programie „Europa dla obywateli”

Punkt Kontaktowy programu „Europa dla obywateli” informuje o otwartych naborach wniosków w Komponencie 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie. O dofinansowanie można ubiegać się w ramach działań: Partnerstwo miast, Sieci miast oraz Projekty społeczeństwa obywatelskiego. Wnioski należy złożyć do 1 września 2020 r. (do godz. 17.00 czasu brukselskiego).
 
„Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji międzynarodowych projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego.
 
W ramach Komponentu 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie projekty mogą być realizowane w ramach trzech działań: Partnerstwo miast, Sieci miast i Projekty społeczeństwa obywatelskiego.
 
Działania Partnerstwo miast i Sieci miast wspierają projekty współpracy pomiędzy samorządami, mające na celu mobilizowanie obywateli na poziomie lokalnym do angażowania się społecznego, politycznego oraz wolontariatu.
 
W ramach działania Projekty społeczeństwa obywatelskiego o dofinansowanie mogą ubiegać się przede wszystkim organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje edukacyjne, badawcze, które pragną zwiększyć udział obywateli w procesie kształtowania polityki Unii Europejskiej.
 
Więcej informacji o otwartych naborach oraz szczegółowy harmonogram w programie „Europa dla obywateli” znajduje się na stronie polskiego Punktu Kontaktowego:
www.europadlaobywateli.pl/otwarte-nabory-wnioskow-wrzesien-2020 
 
Więcej o programie „Europa dla obywateli”:
www.europadlaobywateli.pl 
www.facebook.com/ProgramEuropaDlaObywateli
 
źródło: Punkt Kontaktowy programu „Europa dla obywateli"

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.