Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

STOP SUSZY – programy pomocowe

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że mieszkańcy województwa świętokrzyskiego mogą korzystać z programów pomocowych dotyczących tematyki suszy i jej przeciwdziałania.
 
Mieszkańcy naszego regionu mogą korzystać z następujących programów zaprezentowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie:
 
- program przeciwdziałania Stop suszy
- mała retencja
- nawodnienia rolnicze
- zielona infrastruktura dla miast
- kwietne łąki.
 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje swoim interesantom program „Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar nawadnianie”.
 
Z kolei z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach mieszkańcy mogą liczyć na dofinansowanie w ramach następujących programów:
 
- Program Moja Woda – WFOŚiGW w Kielcach
- adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska NFOŚiGW w Warszawie
- możliwości dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Kielcach.
 
Ponadto Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kielcach prowadzi program pilotażowy we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) – czyli sieci efektywnej współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami na rzecz zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich na poziomie lokalnym (wybrany został powiat konecki). Nawiązanie współpracy pomiędzy zarządzającymi wodą oraz korzystającymi z wody na danym obszarze pozwoli na optymalizację działań na rzecz zrównoważonej gospodarki wodnej oraz efektywne wykorzystanie możliwości finansowania inwestycji zarówno ze środków krajowych, jak i wspólnotowych. Docelowo, w miarę potrzeb i możliwości, planowane jest utworzenie LPW w każdym powiecie w kraju.
 
Materiały informacyjne na temat programów i możliwości otrzymania dofinansowania dostępne są TUTAJ.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.