Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Ważna informacja dla przedsiębiorców – nabór wniosków na finansowanie kapitału obrotowego

Ogłoszono informację o konkursie w ramach działania 2.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego "Wsparcie inwestycyjne dla MŚP". Celem naboru jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej.
 
Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorców w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.
 
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 40.000.000,00 zł. Rozpoczęcie naboru wniosków rozpocznie się 28 lipca.
 
Do konkursu mogą podejść mikro i małe firmy, które spełniły warunki wskazane w regulaminie.
 
Szczegóły konkursu oraz dokumentacja konkursowa znajdują się TUTAJ.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.