Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Powstanie ulica Leśna

Zgodnie z planem, wkrótce rozpocznie się budowa ulicy Leśnej na osiedlu Przydworcowe. W poniedziałek, 22 czerwca plac budowy został przekazany wykonawcy, który wygrał przetarg. Inwestycja ma być wykonana do połowy listopada tego roku.
 
Ulica Leśna będzie miała nawierzchnię z kostki granitowej. Połączy ulice Niepodległości i Tysiąclecia, wybudowana będzie również odnoga do ulicy Bankowej. W ramach zadania powstaną miejsca parkingowe, wykonana będzie kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne.
 
Wartość tej inwestycji to niemal 2,2 mln zł, a 60% pokryje dofinansowanie pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych.
 
Warto także przypomnieć, że budowa tej drogi wpisuje się w koncepcję zagospodarowania terenu, na którym ma powstać nowoczesny obiekt handlowo-usługowy, który zastąpi obecny bazar Manhattan. Tę inwestycję planuje przeprowadzić spółka cywilna, która w drodze przetargu nabyła działki od gminy w użytkowanie wieczyste.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.