Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Projekt „Dekalog rodziny” trwa

W piątek, 19 czerwca odbyło się już ostatnie z serii szkoleń branżowych dla wychowawców w ramach projektu „Dekalog rodziny”. Tematyką spotkania była interwencja w sytuacji konfliktu w grupie.

 

 

 

 

 

 

Omówione zostały zagadnienia związane z fazami rozwoju grupy, zasadami komunikacji grupowej, rodzajami konfliktów i zasadami ich powstawania. Skupiono się na zasadach, metodach i technikach negocjacji, jako formach przeciwdziałania konfliktom oraz mediacjach, jako formie ich rozwiązywania. Jednym z kluczowych punktów szkolenia było również omówienie metod i technik skutecznego zarządzania grupą.
 
Pomimo trudnej rzeczywistości związanej ze stanem epidemicznym, dzieci uczęszczające do świetlic środowiskowych na terenie Skarżyska-Kamiennej nadal są otoczone wsparciem w ramach projektu. Od 25 maja, po wdrożeniu reżimu sanitarnego, dzieci uczestniczą w zajęciach świetlicowych, w tym w zajęciach z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych w ramach projektu. Przez cały czas, również w okresie wakacyjnym, dla osób z otoczenia dzieci dostępne jest poradnictwo prawne i psychologiczne. Zachęcamy do korzystania z oferty wsparcia przewidzianej w projekcie.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.