Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Prezydent z wotum zaufania i absolutorium

W czasie obrad Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej 3 czerwca radnym przedstawiony został raport o stanie gminy, a także sprawozdanie z wykonania budżetu miasta w poprzednim roku. Prezydent miasta Konrad Krönig, po przedstawionych podsumowaniach, otrzymał pozytywne oceny działalności.

 

 

 

 

 

Raport o stanie gminy to obszerny dokument zawierający podsumowanie działalności prezydenta miasta w poprzednim roku. Informacja przedłożona została radnym w czasie sesji Rady Miasta 3 czerwca. Następnie odbyła się debata, a ta zakończyła się udzieleniem prezydentowi Skarżyska-Kamiennej po raz drugi z rzędu wotum zaufania, czyli wyrażeniem pozytywnej oceny jego pracy.
 
Prezydent Konrad Krönig otrzymał również – po raz szósty z rzędu – absolutorium, czyli pozytywną ocenę wykonania budżetu w 2019 roku. Co ważne, ocenę taką wydała nie tylko Rada Miasta, ale również Regionalna Izba Obrachunkowa, czyli organ kontroli i nadzoru w zakresie gospodarki finansowej.
 
- Dziękuję radnym głosującym za udzieleniem mi absolutorium! Cieszy mnie również pozytywna opinia RIO na temat sprawozdania z wykonania budżetu w 2019 roku. Nadmieniam, iż absolutorium otrzymałem po raz szósty z rzędu! Przypomnę, że mój poprzednik dwukrotnie nie otrzymał absolutorium od Rady Miasta, również Regionalna Izba Obrachunkowa wyrażała wtedy negatywną opinię. Ta diametralna zmiana pokazuje to, że przyjęty przez nas sposób zarządzania finansami miasta jest dobrze oceniany, nie tylko przez radnych i mieszkańców, ale także przez apolitycznych fachowców z zakresu zarządzania finansami publicznymi – mówi prezydent Skarżyska-Kamiennej.
 
Dochody gminy w 2019 roku zostały zrealizowane w 100,55%, wydatki zaś na poziomie 95,43% względem planu. Nadwyżka budżetowa wyniosła ponad 8,1 mln zł przy planowanym deficycie w kwocie ponad 1,3 mln zł.
 
- Te dane najlepiej obrazują naszą skuteczność w zarządzaniu miastem. Cieszy fakt, iż udaje nam się zachować ją także w tych trudnych dla nas wszystkich czasach – podkreśla prezydent Konrad Krönig.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.