Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Dziesięć samorządów – w tym Skarżysko – wspólnie będzie zabiegać o pieniądze unijne

Dziesięć miast i gmin z północnej części województwa świętokrzyskiego nawiązało współpracę przy pozyskiwaniu środków w nowej perspektywie unijnej. W tym celu stworzą tzw. Miejski Obszar Funkcjonalny. Przedstawiciele samorządów zaapelowali do Marszałkowska Województwa o uwzględnienie obszaru w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ oraz późniejszym Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 
11 marca w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się spotkanie przedstawicieli miast: Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic, Końskich i Skarżyska-Kamiennej oraz przedstawicieli gmin: Pawłów, Bodzechów, Bliżyn, Wąchock, Waśniów i Stąporków. Przedstawiciele samorządów podkreślali, że te miasta i gminy z północy regionu łączy nie tylko geografia, ale i bogate tradycje przemysłowe.
 
- Aby odnieść sukces ważna jest zarówno praca, jak i współpraca. Liczę, że Miejski Obszar Funkcjonalny łączy te obie cechy. Zależy nam, aby zarezerwować w kolejnym rozdaniu unijnym pieniądze dedykowane naszym miastom oraz gminom i właśnie temu ma służyć wspólna inicjatywa - mówił podczas spotkania prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego, Jarosław Górczyński. - Uzgodniliśmy, że chcemy realizować wspólne cele. Warto wiedzieć, że wspólnie reprezentujemy prawie 22 procent całość mieszkańców województwa świętokrzyskiego – dodawał.
 
Gminy, które chcą stworzyć Miejski Obszar Funkcjonalny, to ponad 266 tysięcy mieszkańców.
 
- Ta liczba mieszkańców świadczy o tym, że rejon północny wywodzący się z Staropolskiego Okręgu Przemysłowego jest znaczący gospodarczo dla całego województwa. Dzięki wspólnej pracy i wspólnym inicjatywom będziemy mogli osiągnąć zamierzone efekty. Konkrety będziemy wypracowywać na dalszych etapach, ale dzisiaj wykonujemy pierwszy ważny krok, aby unijne środki były dedykowane właśnie dla naszego obszaru – podkreśla Andrzej Brzeziński, zastępca prezydenta Skarżyska-Kamiennej.
 

 

Sygnatariusze porozumienia skierowali do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego pismo o następującej treści:
 
W nawiązaniu do spotkania z dnia 28.02.2020r., przedmiotem którego było zaprezentowanie różnych form oraz zasad współpracy terytorialnej w przyszłej perspektywie finansowej w kontekście Miast Północy – porozumienia miast Ostrowca Świętokrzyskiego, Skarżyska-Kamiennej, Starachowic oraz Końskich, przedkładamy propozycję utworzenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, który obejmowałby następujące jednostki samorządu terytorialnego: Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, Gminę Bodzechów, Gminę Waśniów, Gminę Pawłów, Gminę Starachowice, Gminę Wąchock, Gminę Skarżysko-Kamienna, Gminę Bliżyn, Gminę Stąporków, Gminę Końskie.
 
Działając dla realizacji wspólnego dobra, jakim jest rozwój społeczny i gospodarczy wskazanych gmin, zwracamy się do Pana Marszałka z prośbą o ujęcie w opracowywanej obecnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ oraz późniejszym Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego terenu wyżej wymienionych gmin jako Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, który obejmuję łącznie 266.340 mieszkańców, czyli aż 21,45% populacji województwa świętokrzyskiego.”

 

 foto: Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.