Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Komunikat prezydenta miasta w związku z koronawirusem

Z związku z obecną sytuacją związaną z koronawirusem, prezydent Skarżyska-Kamiennej wystosował komunikat do mieszkańców Skarżyska-Kamiennej. 
 
 
Szanowni mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej
 
Chciałem Państwa zapewnić, że bardzo poważnie podchodzimy do sytuacji związanej z koronawirusem. Uważnie analizujemy rozwój sytuacji, jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami sanitarno-epidemiologicznymi i na bieżąco podejmujemy wszelkie możliwe działania profilaktyczne.
 
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, rząd podjął decyzję o zawieszeniu działalności placówek oświatowych. Jako samorząd dostosujemy się do tych i każdych kolejnych wytycznych rządu. Na bieżąco będziemy przekazywali kolejne informacje na ten temat. Dzisiaj w południe odbędzie się spotkanie organizacyjne z dyrektorami szkół i przedszkoli, w trakcie którego ustalimy szczegóły postępowania.
 
W trosce o zminimalizowanie zagrożenia – w porozumieniu z dyrektorami miejskich jednostek – już wcześniej podjęliśmy decyzję o odwołaniu lub przełożeniu na inny termin wydarzeń i imprez miejskich.
 
Jednocześnie zwracam się z apelem do innych organizatorów, by również rozważyli możliwość przełożenia planowanych na najbliższy czas wydarzeń.
 
Sytuacja związana z koronawirusem zmienia się dynamicznie. W powiecie skarżyskim nie ma na chwilę obecną osób z podejrzeniem zakażenia, jednak – by zapobiec ewentualnym niepokojom – na bieżąco kontaktujemy się z przedstawicielami wszystkich miejskich jednostek. Jedną z wytycznych jest wyposażenie instytucji w płyny dezynfekujące do rąk. Zwróciliśmy się także do Premiera z wnioskiem o zabezpieczenie dodatkowych środków dezynfekujących i higienicznych dla placówek oświatowych. Środki ostrożności wprowadziła także Miejska Komunikacja Samochodowa, która prowadzi regularną dezynfekcję autobusów miejskich.
 
Jeszcze dzisiaj do jednostek miejskich trafi opracowany przez Urząd Miasta komunikat z procedurą postępowania w przypadku pojawienia się na terenie placówki osoby z podejrzeniem zakażenia.
 
Podejmowane przez nas działania mają charakter profilaktyczny, wynikają z poczucia odpowiedzialności i troski o zachowanie spokoju. Dlatego również Państwa proszę w tym szczególnym okresie o zachowanie spokoju, stosowanie się do zaleceń oraz powstrzymywanie od przekazywania niesprawdzonych informacji.
 
Jednocześnie proszę o zwracanie uwagi szczególnie na osoby starsze w naszym najbliższym otoczeniu i udzielanie im pomocy, np. przy codziennych zakupach. To właśnie seniorzy są jedna z grup najbardziej narażonych na ewentualne powikłania i ciężki przebieg choroby.
 
 
Osoby, które wróciły z terenów, na których występują przypadki zachorowań z powodu koronawirusa lub miały kontakt z takimi osobami powinny pozostawać w kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (telefon alarmowy: 603 795 200 lub telefony na centralę: 41 25 11 868, 869). W przypadku pojawienia się objawów choroby spowodowanej koronawirusem (gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem) należy zgłosić to telefonicznie do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub udać się do najbliższego oddziału zakaźnego.
 
W przypadku pytań i wątpliwości zalecam kontakt ze specjalistami na infolinii NFZ pod numerem telefonu 800 190 590.
 
Prezydent Skarżyska-Kamiennej
Konrad Krönig

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.