rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

W Skarżysku rozpoczyna się projekt „Dekalog rodziny” - zapraszamy chętnych do udziału w projekcie

Gmina Skarżysko-Kamienna od 1 stycznia 2020r. rozpoczęła realizację projektu „DEKALOG RODZINY” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Jego celem jest poprawa funkcjonowania społecznego 100 dzieci (52 dziewcząt i 48 chłopców) i ich otoczenia (50 osób) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze świetlic środowiskowych prowadzonych przez parafie i stowarzyszenia z terenu miasta w Skarżysku- Kamiennej.
 
Projekt „Dekalog rodziny” będzie realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r.
 
Działania przewidziane projektem realizowane będą w odniesieniu do 3 grup docelowych:
1. Dzieci - dziewcząt i chłopców uczęszczających do świetlic w zakresie rozwijania kluczowych kompetencji, w tym:
- kompetencji osobistych, społecznych - zajęcia z psychologiem - trening kompetencji życiowych
(z uwzględnieniem tematyki równości szans i niedyskryminacji);
- kompetencji obywatelskich - zajęcia z prawnikiem „prawo dla dzieci” (m.in. prawa dzieci,
jak je chronić, gdzie zgłosić się po pomoc, bezpieczeństwo w sieci, równość szans
i niedyskryminacja - czym jest jak reagować w przypadku jej nieprzestrzegania);
- kompetencji w zakresie przedsiębiorczości - konsultacje z doradcą zawodowym dla grupy starszych dzieci (13 lat i powyżej - istotne z uwagi na diagnozę predyspozycji zawodowych przed podjęciem decyzji o kierunku dalszej nauki);
- kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej - zaplanowano blok warsztatów profilaktycznych dla dzieci obejmujących zagadnienia m.in. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, agresji, komunikacji - konkretna tematyka warsztatów dostosowana będzie do grupy docelowej w oparciu o wyniki rozmów diagnostycznych i weryfikacji obszarów problemowych określonych w Indywidualnym Planie Wsparcia;
Ponadto:
- warsztaty z zakresu bezpieczeństwa z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej;
- z uwagi na fakt, że większość dzieci pochodzi z rodzin o bardzo niskich dochodach w rodzinie, które nie są w stanie w sposób atrakcyjny zapewnić czasu wolnego dzieciom, w ramach projektu zaplanowano organizację zimowiska w okresie ferii zimowych oraz półkolonii w czasie wakacji
z elementami programów profilaktycznych.
 
2. Ich otoczenia - rodzin (m.in. rodziców, opiekunów, rodzeństwa) w zakresie: warsztatów kompetencji rodzicielskich, dostępu do systematycznego poradnictwa psychologa, prawnika, terapeuty uzależnień- zgodnie z IPW.
 
3. Wychowawców bezpośrednio pracujących z dziećmi i młodzieżą w świetlicach w zakresie podnoszenia wiedzy i kompetencji z zakresu metod i technik pracy socjoterapeutycznej, skutecznej interwencji w sytuacji konfliktu, przeciwdziałania uzależnieniom, pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych. Zdobyta wiedza ma przyczynić się do wzrostu kompetencji wychowawców oraz przełożyć się w przyszłości na możliwość samodzielnego prowadzenia oddziaływań profilaktycznych przez wychowawców bez konieczności zatrudnienia dodatkowej specjalistycznej kadry. Dodatkowo zorganizowane zostanie szkolenie z zakresu równości szans i niedyskryminacji - czym jest, jak reagować w przypadku jej nieprzestrzegania.
 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do skontaktowania się z biurem projektu:
Referat Zdrowia Urzędu Miasta w Skarżysku- Kamiennej (pok. 009)
ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko- Kamienna
tel. 41 25 20 154, 41 25 20 118, 41 25 20 154
 
DO POBRANIA:
Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie 

 

 

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.